Så går ett nybesök till hos oss

Här kan du läsa om vilka du träffar under nybesöket, vilka undersökningar som görs och vad Illustration vårdnätverksom är bra att tänka på.

När du kommer på nybesök träffar du vårt multidisciplinära brännskadeteam. Under vårt morgonmöte går teamet igenom ditt fall, så vi kan ge dig den bästa vården.

Fasta
Vi har som regel att alla våra patienter skall vara fastande inför nybesöket då vi ibland behöver ge sedering (lätt narkos) inför rengöring och omläggningen av dina brännskador.
Förhållningsregler inför sedering.

Smärtlindring och rengöring
Inför undersökningen av dina brännskador träffar du en narkosläkare eller en narkossjuksköterska som tillsammans med dig utarbetar en lämplig smärtlindring inför undersökningen av dina brännskador.
Läs mer om smärtlindring.

När du har fått lämplig smärtlindring eller sedering (lätt narkos) kommer vår mottagningssjuksköterska att ta bort dina förband och rengöra brännskadorna.

Undersökning av plastikkirurg
När brännskadorna är rengjorda kommer en plastikkirurg att undersöka dig. Plastikkirurgen bedömer då brännskadans utbredning och djup, vilket ligger till grund för val av vidare behandling.

Efter undersökningen diskuterar du och din plastikkirurg vilka behandlingsalternativ som finns och planerar din vidare vård. Om dina brännskador behöver opereras kommer operation att planeras in. Bästa tidpunkten för operation är individuell och beror på brännskadorna karaktär. Läkaren kommer även att hjälpa dig med eventuella recept och sjukskrivning.

Vid brännskada mot händer eller leder kommer du även att träffa våra sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ni kommer att utarbeta ett individuellt anpassat träningsprogram för att upprätthålla god rörelse i påverkade leder.

Behandling av brännskador
Principiellt finns det två typer av behandlingar av brännskador. Om brännskadorna bedöms vara ytliga och huden kan läka skadorna självmant behandlas brännskadorna med förband, regelbundna omläggningar och sårvård. Så kallad konservativ behandling. Om brännskadorna är av djupare karaktär kan du behöva opereras för att brännskadorna skall läka på bästa vis.

Hänvisningspil Läs mer om behandling och uppföljning