Brännskadecentrum

Välkommen till brännskadecentrum
Brännskadecentrums avdelning och mottagningBrännskadecentrums avdelning och mottagning

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter. Dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador till vår intensivårdsavdelning och avdelning. Lättare brännskador behandlas på vår mottagning.

För att patienten ska få bästa möjliga vård arbetar flera olika yrkeskategorier i team. Vi erbjuder behandling, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering efter brännskador.

Mottagning

Avdelning