Välkommen till operationsavdelningen

Öron-, näs- och hals- och plastikoperation är en gemensam operationsavdelning för verksamhetsområdena Öron-, näs- och halssjukdomar och Plastikkirurgi och käkkirurgi. Personalen arbetar inom båda specialiteterna i ett nära samarbete med käkkirurgen och anestesiavdelningen.

Operationerna spänner över områden som stora tumöroperationer och rekonstruktioner, ansiktstrauma, brännskador och laserkirurgi samt basal kirurgi som tonsiller, bronkoskopier och polikliniska operationer i lokalanestesi. Patienterna är i alla åldrar - både barn och vuxna.Förberedelser inför operation

Avdelningen har fem operationssalar, varav två disponeras av Öron-, näs- och halssjukdomar och tre av Plastikkirurgi och käkkirurgi. Sedan Akademiska sjukhuset fått rikssjukvårdsuppdrag inom brännskadevård ingår ytterligare en operationssal på brännskadecentrum i operationsavdelningens ansvar.

Inom operationsavdelningen sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete inspirerat av leankonceptet med daglig styrning och ständiga förbättringar.

Verksamhetsområde Plastikkirurgi och käkkirurgi fick i juni 2011 ytterligare ett rikssjukvårdsuppdrag, nämligen inom den kraniofaciala kirurgin, vilket innebär att det finns ännu större möjligheter till spännande utveckling.