Patientinformation för EPOS

Sedan april 2018 pågår en randomiserad studie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där samtliga patienter som opereras vid Ortopedkliniken deltar. Studien innebär att en ny typ av luftrening testas i operationssalarna. Vi kommer att följa alla patienter som opererats och titta efter om infektionsförekomsten minskat till följd av luftreningen. På grund av det stora antalet patienter som kommer att ingå i studien (ca 30 000 st), kommer endast data som redan registreras digitalt att samlas in för analys.

Om du opererats vid vår klinik under den här tiden och önskar att få mer information kring studien, alternativt inte delta önskar delta i analysdelen (uthämtning av digitala data och analys) hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna nedan:

Anders Persson
anders.persson@sll.se
08-123 580 76
Roll: Doktorand
  Max Gordon
max.gordon@ki.se
08-123 558 84
Roll: Övergripande studierektor
  Stergios Lazarinis
stergios.lazarinis@akademiska.se
018-611 70 83
Roll:Lokalt studieansvarig