Gåskolan/ortopedtekniska hjälpmedel

Gåskolan är en rehabiliteringsavdelning för amputerade patienter vid ortopedkliniken. Detta innebär att vi tillsammans med två fristående ortopedverkstäder, Aktiv Ortopedteknik och Team Olmed AB, tar hand om patienter från utförd amputation till dess att patienten kan använda sin protes i sitt dagliga liv.

Många kanske tror att amputation av en extremitet innebär katastrof och ett gravt handikapp. Men även som amputerad kan man med en väl fungerande protes leva ett bra liv och för många innebär en amputation slutet på ett långt lidande. Från ett liv med en värkande och oanvändbar extremitet till ett gott funktionellt liv med bra livskvalitet.

En övervägande del av de amputationer som utförs görs på underbenet och som följd av diabetes eller dålig blodcirkulation. Som underbensamputerad har man oftast mycket goda förutsättningar till att fungera bra med protes. Man kan nästan alltid återgå till det liv man levt innan amputationen.

På första läkarbesöket vid Gåskolan får man träffa hela protesteamet, dvs läkare, sjukgymnast, undersköterska och ortopedingenjör. Bedömning sker av bland annat sårläkning och avsvullnad. Vi kan då också ge råd och vägledning vid den första protesförsörjningen eller vid förnyelse.

Många benamputerade kommer med specialistvårdsemisser från hela landet. De ortopedtekniska avdelningar som vi samarbetar med representerar ett mycket stort kunnande inom protestekniskt område. Flera av de anställda är utbildade ortopedingenjörer, vilket innebär en akademisk treårig utbildning inom ortopedteknik.