Sterilcentral

Sterilcentralens verksamhet är kvalitetscertifierad sedan 1998 och sterilgodshanteringen bedrivs enlighet med lagstiftning, myndigheters krav, förordningar och föreskrifter.

Sterilcentralen

Sterilcentralen ansvarar för central sterilgodshantering för hela Akademiska sjukhuset. I nära samverkan med sjukhushygien utgör sterilcentralen en basresurs för hela Uppsala läns landstings sterilgodshantering vad gäller riktlinjer, råd, anvisningar och kompetensutveckling.