Välkommen till avdelning 70 D

Vi är en ortopedisk traumaavdelning med pre- och postoperativ vård. Hos oss vårdar vi patienter efter stora och små trauman. Vi bedriver även handkirurgisk vård. Avdelningen har 24 vårdplatser.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator i ett team med patienten i fokus.

Flera av våra sjuksköterskor har en specialistutbildning inom kirurgisk- och geriatrisk vård.

Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg och väl omhändertagen, få stöd och hjälp till självhjälp för att påskynda sitt tillfrisknande. Vi arbetar med aktivt patientdeltagande i vården.