Ortopedi

Här undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi. Vår huvudinriktning är högspecialiserad vård som t.ex. barnortopedi, fraktur-, protes-, axel-, tumör- och ryggkirurgi, men vi bedriver även basortopedi inom de flesta områden. Som universitetssjukhus bedriver vi även forskning, utveckling och undervisning.

Vi har två vårdavdelningar med olika inriktningar.
Avdelning 70 D 
Avdelning 70 E2

Till verksamheten hör också:
Ortopedmottagningen
Gåskolan
Gipssalen
Sterilcentralen
Ortopedoperation

Vi samarbetar med operationsförberedelseenheten Avdelning 70 F2 dit många av våra patienter kommer inför sin operation.

Vägen hit

För bedömning av läkare på ortopedmottagningen krävs läkarremiss. Vid akuta tillstånd och olyckor vänder du dig till akutmottagning eller Cityakuten.