Luftvägssektionen

Tar hand om sjukdomar som rör luftvägen, rösten och sväljningen. Exempel på luftvägsproblem som vi behandlar är förträngningar och förlamningar i struphuvudet, tumörer i luftstrupe och luftrör, missbildningar i struphuvud och matstrupe och åkommor som kräver långtidsbehandling med trakeostomi. Ett nytt specialområde är ungdomar med ansträngningsutlösta luftvägshinder.

I sektionen ingår foniatri, dvs röst- och talrubbningar, där problem med rösten utreds så att patienten kan få bästa möjliga hjälp i form av logopedbehandling, operation eller en kombination av metoder.

Inom sektionen utreds och behandlas också sjukdomar i matstrupen som förträngningar, divertiklar och akalasi.

Sektionen deltar i flera samarbeten över klinikgränserna. Vi engagerar oss i luftvägsvård tillsammans med intensivvårdsavdelningarna och lungkliniken. Matstrupsfrågor drivs tillsammans med kirurgiska klinikens team för övre gastrointestinala sjukdomar. Det finns en bred kontaktyta mot barnsjukhuset för luftvägsproblem i spädbarnsåldern, barnkirurgiska sjukdomar i matstrupe och luftväg samt sväljnings- och uppfödningsproblem. Vi samarbetar också med Nationellt Respirationscentrum på Danderyds sjukhus kring patienter med trakeostomi.