Välkommen till öron- näsa- och halsmottagning

På öron-, näsa- och halsmottagningen undersöks, utreds och behandlas patienter med sjukdomar som berör öron, näsa och bihålor, munhåla och svalg, luftvägen, matstrupen samt balans och hörsel.

Antalet läkarbesök vid mottagningen är 26.000 per år. Därtill kommer 6000 sjuksköterske-, audianom-, psykolog-, och undersköterskebesök per år med snarkregistrering, hörselutredningar, näsfunktionsmätningar och annat.

På mottagningen bedrivs akut och planerad specialistvård samt högspecialiserad vård. De akuta besöken utgörs främst av patienter med svåra infektioner inom öron-, näsa- och halsområdet, övre luftvägs- och sväljningsproblem, blödningar och yrsel. Den högspecialiserade vården, som till stor del är region- och riksvård, innefattar främst patienter med tumörsjukdomar och luftvägssjukdomar.

Vid mottagningen bedrivs även klinisk forskning, främst med prövning av läkemedel mot näs- och bihålesjukdomar samt ansiktsförlamning. Undervisning och utbildning av blivande läkare utgör en viktig del av verksamheten och pågår under större delen av året.

Telefonrådgivning av sjuksköterskor utgör en stor del av verksamheten med cirka 70 samtal per dag.

Mottagningen är öppen dygnet runt och bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor från mottagningen mellan 7-17 måndag-fredag. Under övrig del av dygnet och helger bemannas mottagningen av personal från avdelningen.