Hörsel- och balansdiagnostik

Här arbetar audionomer vars huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda hörsel- och balansorganets funktion. Flera olika typer av hörsel- och balanstester utförs för att ta reda på orsak till hörselnedsättning eller balansrubbning.

  • Audiometri 
  • Balansprov 
         Patientinformation balansprov
  Läs mer om balansprov
  •  Hjärnstamsaudiometri 
  •  Hörselprov 4-årskontroll 

 

Välkommen på hörselprov
  •  OAE 
  •  Småbarnsaudiometri