Välkommen till hörsel- och balansmottagningen

Hörsel- och balansmottagningen består av hörsel- och yrseldiagnostik, teamet för hörselimplantat samt mottagning för tinnitus- och ljudkänslighetspatienter. Hit kommer patienter för diagnostisering, behandling och rehabilitering där vårdgivarna genom sina vitt skilda yrkeskategorier samlar sin spetskompetens kring patienten. 

Hörsel-och balansmottagningen