Välkommen till avdelning 85F

Öron-, näs-, hals och plastikkirurgavdelningen är en vårdavdelning med dygnet runt-verksamhet. Den är belägen på avdelning 85F, ingång 85 och fyra trappor upp. Avdelningen är nyrenoverad och har enbart enkelsalar.

Avdelningen har totalt 24 vårdplatser. Vi arbetar i team som består av en sjuksköterska samt en undersköterska. Knutna till varje team finns också överläkare, underläkare samt fysioterapeut. Övriga professioner som finns att tillgå är bland annat dietist, arbetsterapeut, logoped och kurator.

För barn går det bra att en förälder sover kvar. Mat för anhöriga kan beställas på avdelningen eller köpas i en av sjukhusets restauranger. Det går också bra att ta med sig egen mat som förvaras i patientmatsalens kylskåp. I matsalen finns även tillgång till mikrovågsugn.

Det går bra att använda mobiltelefon och dator på avdelningen. Akademiska erbjuder gratis trådlöst internet. Vi har ett fint lekrum och möjlighet att låna play-station finns. Utöver det erbjuder även sjukhusbiblioteket böcker, DVD-filmer och surfplattor till låns.

Besökstiderna är fria.

På öron-, näs- och hals- och plastikkirurgavdelningen vårdas patienter före och efter operation, i alla åldrar och vårdtiden varierar mellan allt från mindre än ett dygn till längre vårdtid.

På plastiken vårdas patienter med medfödda missbildningar, tumörsjukdomar, ansiktstrauman och brännskador. Vi vårdar exempelvis barn som föds med läpp-, käk- och gomspalt (LKG) samt patienter i behov av rekonstruktion efter större kirurgiska ingrepp, exempelvis bröstrekonstruktion. Vi vårdar även käkpatienter där bland annat korrigering av käkställningsfel, t.ex. överbett är vanliga ingrepp.

De flesta av våra ingrepp är planerade och patienterna som kommer är kallade via väntelista men även akuta operationer förekommer. Patienter som kommer för elektiv vård skrivs vanligtvis in av sjuksköterska på plastikmottagningen dagen innan operationen, innan de kommer till oss på avdelningen.

Inom öron-, näs- och hals (ÖNH) vårdas patienter med krupp, scopier, borttagning av halsmandlar och näsblödning samt avancerad cancerkirurgi - mikrovasculär lambå. Vårdtiden varierar mellan allt från mindre än ett dygn till längre vårdtid. Det är dels planerad kirurgi och dels akut kirurgi och infektionsbesvär. Det finns även ett nära samarbete med otokirurgi och Cochleaimplantat-teamet (Cochleaimplantat är en protes för hörselsinnet som leder signaler förbi skadade delar av örat och möjliggör en ljudupplevelse).

Cirka 40 procent av verksamheten är relaterad till jourverksamhet. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor bemannar en jourmottagning på kvällar och helger på avdelningen. Dagtid hänvisas patienterna till ÖNH-mottagningen.