• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3

Välkommen till verksamhetsområdet öron, näsa och hals

Vi diagnostiserar och behandlar barn och vuxna med sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet
(ÖNH-området). Vi är Region- och Universitetsklinik och erbjuder både basal och högspecialiserad vård.

Våra patienter kommer från Uppsala län, Uppsala och Örebro regionen, hela landet och i vissa förekommande fall även från Norge och Island.

Vi har ett mycket brett samarbete med andra discipliner på Akademiska Sjukhuset. Exempel på detta multidisciplinära samarbete är behandling av acusticustumörer, hjärnstamsimplantat samt tumörer i hela ÖNH-området.

Inom kliniken bedrivs avancerad forskning företrädesvis inom innerörat och tumörer.