Översynthet, Hyperopi

Långsynthet beror på att ögats (hornhinnans och linsens) ljusbrytande förmåga inte "stämmer" med ögats längd

Tillståndet innebär, att man i första hand har svårt för att se skarpt på nära håll utan glasögon eller kontaktlinser. Det kan emellertid också vara svårt att klart iaktta måttligt avlägsna föremål utan korrektionsglas.

Okorrigerad hyperopi medför, att man omedvetet, ständigt måste spänna ögats egen lins (=ackommodera) för att erhålla så skarp bild som möjligt. Hos ungdomar och vuxna kan detta ge spänningsvärk och trötthet.

Till linsens ackommodationsförmåga är också kopplat en reflex, som gör att ögonen riktas något inåt näsan. Eftersom ackommodationen främst är till för seende på nära håll är det ändamålsenligt, att ögonen därvid riktas in mot en punkt ca 30-40 cm framför näsan. Om man emellertid måste ackommodera även för seende på långt håll riskerar man, särskilt hos barn, att drabbas av skelningsproblem eller undertryckande av synutvecklingen på endera ögat. Detta kan äventyra den slutgiltiga synförmågan på ögat. Det är därför särskilt viktigt, att långsynthet och/eller skelning hos barn upptäcks så tidigt som möjligt, så att ögonläkare kan ordinera lämplig behandling (glasögon mm).

Hyperopi korrigeras med plusglas. Styrkan anges i Dioptrier. Glasögon eller kontaktlinser kan väljas.