Kraftig närsynthet

Kraftig närsynthet beror på rubbningar i ögats tillväxt. Dessa medför, att ögat blir "för långt" i förhållande till hornhinnans och linsens ljusbrytande förmåga. Viss ärftlighet finns. Liksom vid måttlig närsynthet kan synfelet vanligtvis korrigeras med minusglas eller kontaktlinser. Styrkan anges i Dioptrier. Närsynthet som kräver glaskorrektion starkare än -6-7D brukar benämnas gravmyopi.

Även om glasögon kan medge skarp bild av omgivningen så innebär den relativt kraftiga korrektionen med minusglas också en "bildförminskning". Denna kan undvikas om man istället använder kontaktlinser. Man måste dock alltid ha även glasögon att tillgå, eftersom ögonen knappast tolererar kontaktlinser i alla situationer.

Vid kraftig närsynthet är ofta näthinnan till sin uppbyggnad något skör. Bristningar i näthinnan kan därför uppkomma något lättare än normalt, dels "av sig själv" men också i samband med ögonskador. Symtom på bristningar i näthinnan kan vara "ljusblixtfenomen". Om små blödningar samtidigt uppkommer på näthinnan kan detta märkas som grå eller rödtonade, dimmiga "rökslingor" eller olikformade figurer framför ögat. Bristningar kan ibland leda till näthinneavlossning, vilket kan yttra sig som en inskränkning i synfältets ytterkanter ("gardinfenomen"). Bristningar i näthinnan behandlas med laser. Näthinneavlossning kräver som regel något mer omfattande operation.

Skulle något av de uppräknade symtomen iakttas så bör ögonläkare uppsökas omgående.