Ålderssynthet, Presbyopi

Med stigande ålder och för de flesta vid 40-45 års ålder börjar man märka, att det blir allt svårare att se bekvämt på nära håll. Man tvingas i ökande utsträckning hålla tidningen på längre avstånd, och ibland vill "armarna inte riktigt räcka till".

Detta beror på en ökande, åldersberoende stelhet i ögats lins. Förmågan att automatiskt förändra linsens tjocklek och därigenom variera dess brytkraft för seende på olika avstånd (ackommodera) avtar.

För att kompensera för detta krävs att man tillför extra brytkraft vid seende på nära håll. Läsglasögon är således plusglas, vars styrka som regel är beroende av bärarens ålder. Styrkan anges i Dioptrier och brukar variera mellan +1,0 och +3,5. Ju äldre man är, desto starkare lästillägg brukar behövas.

Vid utprovning av läsglasögon eller lästillägg till befintlig avstånds-korrektion är det mycket viktigt, att man själv känner efter, vilket läsavstånd som upplevs mest bekvämt. "För starka" glas innebär, att man tvingas hålla tidningen, boken, handarbetet etc. obekvämt nära
ögonen.
Vilken teknisk lösning som är att föredra (separata läsglasögon, dubbelslipade, progressiva etc.) är individuellt och bör diskuteras med optikern.