Diagnos och behandling

Brytningsfel innebär att ögats olika delar inte är samstämda. Oftast är ögat för kort eller för lång, men det kan också vara fel på hornhinnans eller linsens optiska brytningsförmåga.

Astigmatism

Kraftig närsynthet

Närsynthet, Myopi

Ålderssynthet, Presbyopi

Översynthet, hyperopi