Välkommen till ögon

Ögonkliniken bedriver ögonsjukvård, forskning och utbildning rörande ögonsjukdomar för stora patientgrupper: barn med skelning och synutvecklingsproblematik, patienter med glaukom (grön starr), diabetesögonförändringar och katarakt (grå starr).

Vi erbjuder också högspecialiserad kirurgisk vård inom områdena glaskropps- och
näthinnekirurgi, glaukom-, skelnings- och ögonplastikkirurgi.

Ett växande område utgör utredning och behandling av åldersförändringar i gula fläcken.

Vår ambition är att ha den bästa kvaliteten, högsta patientsäkerheten och också den högsta tillgängligheten. Vi har alltid patienten i fokus.

Ögonkliniken har cirka 80 anställda och består av en vårdavdelning med egen uppvakningsenhet, operationsavdelning, dagkirurgi och mottagning. Verksamheten är stor med cirka 40 000 läkar- och sjuksköterskebesök per år och en omfattande operationsverksamhet.