Mag-tarm- och njuravdelning 30 B2

På avdelningen vårdas du med mag-tarm- och njursjukdomar.

Vi utreder och behandlar patienter med olika akuta och kroniska njursjukdomar. Även patienter som opereras i samband med njursjukdom ligger hos oss före och efter operation.

Gastroenterologins verksamhet är specialinriktad på mag- tarm och leversjukdomar. Många patienter remitteras hit från olika landsting. Hit hör bl.a tarmutredningar på misstänkt Mb. Crohn och Ulcerös colit. Även utredningar för oklar leversvikt och inför levertransplantation görs här. Verksamheten har också uppföljning efter levertransplantation.

Patienterna kommer både akut och via väntelista.