Patientinformation

tecknad njurePatientföreningen Njurförbundet (NF) bildades 1969 och består av 13 regionföreningar. Målet för föreningen är bl.a. att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, träning och social trygghet.

 

Vill du veta mer om njursjukdomar och behandling?
Prata med andra människor som befinner sig i samma situation som du?

Tecknad njureDå kanske Akademiska sjukhusets njurskola kan vara något för dig.
Har du frågor angående njurskolan kan du kontakta sjuksköterska Maria Bergström
018-611 42 99 på Oscar II dialysen.

 

tecknad njureVad är dialys? Rörliga bilder med engelsk text.
Hur fungerar en dialysbehandling? Rörliga bilder med engelsk text.
Vad är en fistel och hur fungerar den? Rörliga bilder med engelsk text
Vikten av en god vätskebalans hos dialyspatienter. Rörliga bilder med engelsk text
Hur går en transplantation till ? Rörliga bilder med engelsk text

 

Denna klinik är ansluten till Svenskt NjurRegister (SNR)

SNR är ett svenskt kvalitetsregister för patienter med njursjukdom. SNR drivs av Svensk Njurmedicinsk Förening och Svensk Transplantationsförening i samverkan med Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening. SNR stöds av Socialstyrelsens förteckning över nationella kvalitetsregister. Registret regleras bl.a. av Personuppgiftslagen och Patientdatalagen.

För våra patienter innebär detta att vår klinik aktivt deltar i arbetet med att förbättra njursjukvården. Det innebär också att uppgifter om vår behandlande klinik, våra patienters grundsjukdom och deras behandling samt resultat av den förebyggande njursjukvården, liksom dialys- och transplantationsverksamheten registreras. Ett fåtal personer har tillgång till uppgifterna. Våra patienters personliga integritet är skyddad eftersom enbart sammanslagna data redovisas.