Oscar II-dialysmottagningen

Bilder från Oscar II dialysen

Oscar II-dialysen är belägen i hus Oscar II vid Uppsala Science Park, i närheten av Akademiska sjukhuset.
  
Vår målsättning är att genom individualiserad dialys stödja dig som patient att ta så stor aktiv del i din egen behandling som möjligt. Mottagningen har ett särskilt rum för självdialys där du kan sköta delar av eller hela din dialysbehandling själv. Du som önskar kan få passerkort för att kunna dialysera dig själva på icke-kontorstid. Du kan även välja att flytta hela dialysutrustningen till hemmet.

Patienter som vill dialysera sig i hemmet har möjlighet att få träning för detta i något av våra speciella träningsrum. Dialys i hemmet möjliggör en ännu mer flexibel och effektiv dialysbehandling än självdialys på mottagningen.

För patienter som av olika skäl inte sköter hela eller delar av sin hemodialysbehandling själva ges hjälp och omvårdnad av erfarna dialyssjuksköterskor på Oscar II-dialysen.