Dialys- och aferesmottagning

Personal från dialysenheterna

Hos oss utförs olika blodreningsbehandlingar som bloddialys och plasmabytesbehandlingar (afereser).

Våra patienter kommer från C-län samt olika regioner runt om i Uppland. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor samt en sekreterare vilka var och en har skilda ansvarsområden. Läkare finns alltid tillgänglig vid varje dialystillfälle, dessutom har vi ett nära samarbete med kurator, dietist samt sjukgymnast.

Som patient på vår enhet får du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Detta innebär att denna sjuksköterska är mer insatt i just din sjukdom och skall även fungera som en länk mellan dig och din läkare. Sjuksköterskans uppgift är också att försöka bevara och även förbättra de resurser du har.