Sjukhusfysik

Sjukhusfysik är en avdelning inom Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT (MSI) vid Akademiska sjukhuset. Vi är cirka 30 anställda, indelade i de två grupperna diagnostik och strålterapi.

De flesta av oss som arbetar här är legitimerade sjukhusfysiker, men bland de anställda finns även sjuksköterskor och ingenjörer. Även en professor inom medicinsk strålningsfysik är knuten till avdelningen.

Sjukhusfysik arbetar framförallt i verksamheter inom Region Uppsala där joniserande strålning förekommer. Sjukhusfysik har även ett delegerat ansvar från regionstyrelsen att se till att lagar och förordningar uppfylls inom all verksamhet inom vår region där joniserande strålning används.

Sjukhusfysik ansvarar även för Landstingets strålskyddskommitté.