Medicinsk teknik

Vad gör vi som jobbar på Medicinsk teknik?

Vi på Medicinsk teknik jobbar med den medicintekniska utrustning som finns på Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården. I vår region finns cirka 30,000 medicintekniska utrustningar som är registrerade hos oss. Dessa apparater kontrollerar vi och reparerar när det behövs. Detta för att säkerställa att de inte äventyrar hälsa och säkerhet hos patienter, personal eller anhöriga.

Förutom kontroll och reparation av apparater så undervisar vi vårdpersonal i hur apparaterna skall användas, utreder när en apparat inte fungerar som den skall och är med vid inköp av ny utrustning. Vi är även inblandade när nya vårdlokaler skall byggas eller byggas om, i ambulansflyget och vi jobbar tillsammans med Innovation Akademiska.

Hur vi är organiserade

Vi är ca 55 personer som arbetar på Medicinsk teknik. Sektionen är uppdelad i fyra olika grupper:

  • Analys- gas- och vätsketeknik
  • Elektromedicin, kirurgi och optik
  • Medicinsk mekanik och sterilteknik
  • Röntgenteknik