IT

MSI IT stödjer verksamheterna inom Region Uppsala genom att svara för den samlade kompetensen inom IT. Avdelningen är indelad i de fyra avdelningarna verksamhetsstöd, infrastruktur, arbetsplats och drift.

Vårt uppdrag

IT ska vara den självklara tjänsteleverantören för våra kunder genom att leverera attraktiva och anpassade tjänster.

Vad innebär detta?

  • Självklar innebär att våra kunder ser oss som den naturliga och givna samarbetspartnern.
  • Tjänsteleverantör är vi genom att vi alltid utgår från kundens behov och krav, fokuserar på att leverera värde och nytta i våra tjänster.
  • Kund är Region Uppsalas verksamheter, vid behov dess leverantörer och samarbetspartners.
  • Attraktiva innebär att kunden ser tjänstens värde och nytta i verksamheten.
  • Anpassade innebär att med regionalt och strategiskt perspektiv på bästa sätt tillfredsställa regionens verksamheter.
  • IS/IT innebär drift, support, förvaltning för kontinuerlig och stabil leverans av etablerade tjänster samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster.