IT

Avdelningen för IT hos MSI säkerställer, genom sin breda kunskap om IT och regionens olika verksamheter, en stabil och verksamhetsanpassad IT-miljö. Avdelningen är indelad i de tre grupperna IT-verksamhetsstöd, IT-infrastruktur och IT-arbetsplats.

IT-avdelningen ger stöd i samband med anskaffning av IT-system och IT-utrustning men även användning av regionens modell för systemförvaltning och projektarbete.

Vi utför:
- Förebyggande underhåll och akutunderhåll av Region Uppsalas IT-infrastruktur
- Klienttjänster, servertjänster och nättjänster
- Support till regionens nätverk av IT-samordnare
- IT-stöd vid telemedicin och distansmöten
- Systemdrift, systemadministration, systemförvaltning, systemutveckling, systeminföranden och systemintegrationer
- Riskanalyser, förstudier, utredningar och verksamhetskartläggningar