• Bild MSI
  • MSI
  • MSI server
  • MSI bild
  • Ingengör MSI

Medicinsk teknik, sjukhusfysik & it

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it, kallad MSI, är en landstingsövergripande enhet för sjukhusfysik, it och medicintekniska frågor inom Landstinget i Uppsala län.

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it stöder verksamheterna inom hela landstinget genom att svara för den samlade kompetensen inom området. Detta innebär:

  • rådgivning kring patient- och informationssäkerhetsfrågor, kvalitet och utbildning.
  • anskaffningsstöd, underhåll, systemförvaltning och systemutveckling.
  • rådgivning kring, och i samverkan med beställare, teckna och administrera underhållsavtal med andra leverantörer
  • att se till att lagar och förordningar uppfylls inom all verksamhet där joniserande strålning används

 

Per Adolfsson
Verksamhetschef