Paramedicin

Verksamhetsområdet LSA består av länslogopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi och tillhör neurodivisionen.

Verksamhetsområdet Paramedicin består av ett antal professioner som är organsierade i fem olika avdelningar. De professioner som ingår är logopedi, fysioterapi, arbetsterapiklinisk nutrition och kuratorer.