• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4
  • Bild 5

018-200 112. Ett nummer som räddar liv.

Du har en svårt sjuk patient i akut behov av förflyttning och fortsatt intensivvård. Vi har utrustningen, kapaciteten och personalen som gör det på bästa sätt. Ring oss. Helikoptern är i luften inom 10 minuter, 30 om det är på natten. Ombord finns då några av landets mest erfarna och specialutbildade läkare och sköterskor inom luftburen intensivvård. De är vana att arbeta i samma team och övertar genast det fulla, medicinska ansvaret för patienten. Ingen från er behöver följa med under resan, vilket gör att ni behåller alla resurser på avdelningen. På så sätt sparas både tid, kraft och liv.

Vi flyger patienten till Akademiska sjukhuset eller till annat, förutbestämt sjukhus inom Europa. Vid behov kompletteras vårdteamen med den specialkompetens som behövs. På flygningen finns alltid två piloter för extra flygsäkerhet.

Det här ingår när du ringer oss:

 Beredskap dygnet runt, året runt.

 Helt specialistteam som är vana att arbeta ihop.

 Dubbla piloter för extra säkerhet under flygningen.

 Specialutrustad intensivvårdsbår eller kuvös.

 Medicinskt ansvar från säng till säng.

 Kortast möjliga tid utanför sjukhus.

 Alla kostnader för uppdraget på en och samma faktura, vilket ger enklare översyn och administration.