Landets första endometrioscentrum

Nästan var tionde kvinna i fertil ålder lider av endometrios, men tror sig vara drabbad av kraftiga menssmärtor. Okunskap gör att det kan dröja åtta till tio år från första symtomet tills man får rätt diagnos. I oktober 2009 öppnades landets första centrum för endometrios vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset för att möta patientgruppens vårdbehov.

Endometrios är en kronisk, delvis ärftlig sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan spritt sig till platser utanför livmodern.

Mamma med döttrar

– Vävnaden kan påträffas i stort sett var som helst i kroppen; på äggstockarna, i området mellan livmodern och ändtarmen, i tjock- och tunntarmen, blindtarmen, ljumskarna, urinblåsan och mellangärdet. Hur ont man får beror inte på härdarnas storlek, säger Matts Olovsson, chef för Endometrioscentrum.

De vanligaste symptomen är kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och vid tömning av tarmen eller urinblåsa. Vissa kvinnor har smärta i perioder, för andra är den kronisk. Somliga lider också av trötthet och energilöshet. I allvarliga fall kan sjukdomen leda till ofrivillig barnlöshet.

Samlad kompetens runt patienten

I teamet runt patienterna ingår många yrkesgrupper, bland annat gynekologer, kirurger, kuratorer och sjuksköterskor. Utredning av utomlänspatienter görs i största möjliga mån på en dag. I typfallet ingår besök hos endometriosläkare samt bedömning av sjukgymnast, kurator och ofta en MR-undersökning. Patienterna diskuteras sedan i teamet och en individuell plan utarbetas.

Endometrioscentrum räknar med ungefär 400 nya patienter per år varav närmare 300 från andra län än Uppsala. Ett hundratal kvinnor med endometrios kommer att opereras varje år. Centret tjänar även som remissinstans för bedömning av svåra fall. I verksamheten ingår även vidareutbildning, kursverksamhet, kliniska studier och forskning.