Akademiskas bäckenbottengrupp - för att förebygga och minska bristningar och förlossningsskador

På förlossningsavdelningen arbetar barnmorskorna aktivt för att förbygga och minska antalet bristningar och förlossningsskador. Om du ändå skulle få en bristning finns bra hjälp att få. Vi har bred kompetens från förlossningen, specialistmödravården och urogyn.

 Vad gör vi och vad kan du göra för att undvika bristningar?

 Vad händer om du får en bristning vid förlossningen?

 Var vänder du dig om du får besvär efteråt?

På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp som besitter samlad tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten för kvinnor efter förlossning. Vi har en stor andel kvinnor som föder utan att få skador och många kvinnor som mår bra och är nöjda med resultatet även efter att de fått en bristning under förlossningen. Bristningarna har minskat och vi jobbar kontinuerligt utifrån nationella riktlinjer och gör allt för att undvika förlossningsskador.

Arbetet är evidensbaserat och utgår från nationella riktlinjer. Fortbildning inom området pågår kontinuerligt.