Vulvaenheten

Vulvaenheten är till för dig med vulvasjukdomar samt Vulvodyni, Vulvavestibulit och Vagimism.

Vulvodyni och Vulvavestibulit är ett smärttillstånd i underlivet. Det vanligaste är att det gör ont i samband med sex. Tamponganvändning kan också vara besvärligt och några kan vara så ömma att det kan ha svårt att med trånga kläder, cykla eller rida.

Den forskning som gjorts talar för att många olika faktorer bidrar. Vi vet att det är ett ökat antal nervändar i slidöppningen som vid detta tillstånd blivit överretade och inflammatoriska substanser kan påvisas där. En ingång till detta smärttillstånd kan vara återkommande svampinfektioner som gör vävnaderna mer smärtkänsliga. Smärttillståndet kan för en del kvinnor redan finnas vid sexdebuten.

Behandlingen går i första hand ut på att befrämja kroppens egen utläkning. Det handlar om att bryta de onda smärtcirklar som skapats och med detta kan lokala nervbanor kopplas om från överaktivitet till normal känsel. Behandlingsresultaten är goda. Flertalet blir bra eller bättre med första linjens behandling som handlar om hjälp till självhjälp.

Teambehandling
I behandlingsteamet ingår gynekologer, hudläkare, barnmorskor med sexologisk utbildning och sjukgymnast.
Här kan du läsa mer om hur en behandling går till och vad dem olika professionerna gör.