Urogynekologiska mottagningen

Urogynekologiska mottagningen
Vi utreder och behandlar dig som har problem med urinläckage, urinträngningar, blåstömningssvårigheter, upprepade urinvägsinfektioner och framfall.

Hos oss arbetar läkare, uroterapeut, barnmorskor och undersköterska.

Vid besvär ska du i första hand vända dig till din husläkare inom primärvården. Efter utredning och remiss kommer du till vår mottagning. Nedan hittar du länkar som är till hjälp i utredningen. Fyll i frågeformuläret och ta med det när du kommer till oss om inte din läkare i primärvården redan har gjort det som en del i din utredning.
Linje

Frågeformulär

 Egenvårdsråd

 Bäckenbottenträning för kvinnor

Information om dryckes- läckage- och urinmätning

 Dryckes- läckage- och urinmätning