Urogynekologiska mottagningen

Urogynekologiska mottagningen

Hos oss arbetar läkare, uroterapeut, barnmorskor och undersköterska. Vi utreder och behandlar dig som har problem med urinläckage, urinträngningar, blåstömningssvårigheter, upprepade urinvägsinfektioner och framfall. 

Innan du kommer till oss ska du ha genomgått grundutredning av besvären och gynekologisk undersökning via din vårdcentral eller hos privat gynekolog.

Besvär från urinvägarna

Dina besvär utreds först på primärvårdsnivå av distriktssköterska och distriktsläkare, alternativt hos privat gynekolog. Därefter kan besvären bedömas så att du får rätt behandling.

I utredningen ingår:

  • Genomgång av frågeformulär
  • Mätning av vätskeintag, läckage och urinvolymer i två dygn
  • Gynekologisk undersökning och kontroll av blåstömning


Besvär från urinvägarna behandlas i första hand med översyn av vätskeintag och blåstömningsvanor, ändrade levnadsvanor, bäckenbottenträning och vid behov lokal östrogenbehandling eller andra läkemedel.

Om du behöver hjälp med träning så kan fysioterapeut på din vårdcentral kopplas in. Du hittar även program för bäckenbottenträning och egenvårdsråd längre ned på denna sida.

Välkommen till Urogynekologiska mottagningen om du önskar mer hjälp efter fullständig utredning och insatt behandling på primärvårdsnivå.


Linje

Frågeformulär

 Egenvårdsråd

 Bäckenbottenträning för kvinnor

Information om vätske- läckage- och urinmätning

 Vätske- läckage- och urinmätning