Fysioterapi/Sjukgymnastik på kvinnosjukvården

Ofta förknippas kvinnosjukvården med den gravida och födande kvinnan, men som du kan se nedan bedrivs här även en rad olika aktiviteter för att främja kvinnors hälsa. Du kan träffa oss fysioterapeuter/sjukgymnaster i olika sammanhang när du är patient inom kvinnosjukvården, både på mottagningar och på vårdavdelningar. Vi arbetar i team tillsammans med barnmorskor, läkare, kuratorer och sexologer, och utifrån en helhetssyn på människan.

Vi finns på gynekologavdelningen, BB-avdelningarna och på vissa mottagningar.