Samtal med koordinator på gynekologmottagningen

Gynekologmottagningen

På gynekologmottagningen utreder och behandlar vi dig som har blödningsrubbningar, buksmärtor, cellförändringar, gynekologisk cancer, framfall, endometrios, urinläckage, har fått missfall, vill göra abort, sterilisera dig eller har akuta gynekologiska besvär. Vi har även särskild enhet för patienter med vulvasjukdomar och smärttillstånd.

Patientanmälan gör du vid skärmen på entréplan, ingång 96.

Du som kommer till oss
Du kan bli kallad till gynekologiska mottagningen efter remittering från läkare inom primärvården. Du kan också själv ringa och beställa tid. Alla remisser bedöms av läkare och det görs en prioritering hur bråttom det är att kalla dig för undersökning, beroende på problemets art.

Inga rutinkontroller
Vi gör inga rutinkontroller utan hänvisar då till primärvården eller privatgynekolog. Detta gäller även frågor och behandling av urinvägsinfektioner eller andra lindriga och enkla besvär som till exempel klåda och flytningar.

Vi som arbetar här
På mottagningen arbetar specialistläkare, barnmorskor, uroterapeuter, undersköterskor, sjukgymnaster, läkare under utbildning, kuratorer och läkar- samt barnmorskestudenter.

Kontakt
Du kan nå oss via telefon där du lämnar ditt telefonnummer och blir uppringd för att få råd eller boka tid till mottagningen.

Läs mer om våra andra mottagningar
Alla mottagningar

Familjeplaneringsmottagning
För preventivmedel, sterilisering och aborter.
Urogynekologisk mottagning För kvinnor med besvär av bland annat urinläckage och framfall.
Endometrioscentrum För kvinnor med kraftiga menssmärtor och smärta vid samlag mm.