Välkommen till fostermedicinska mottagningen

Gravid kvinnaHit kommer du för att göra ditt ultraljud runt graviditetsvecka 18. Detta är den vanligaste undersökningen vi gör på enheten. Vi utför också provtagningar för att få information om det väntade barnets tillstånd.

Förutom rutinultraljud gör vi också andra typer av ultraljudsundersökningar som du kan läsa mer om nedan. Vi har samlad kompetens för att utföra olika behandlingar under fosterstadiet, till exempel blodtransfusioner.

Vi som arbetar här är läkare och barnmorskor med specialutbildning inom ultraljud och fostermedicin.

Till enheten kommer varje år ett stort antal patienter inremitterade från vår region. Dessa kommer för kompletterande undersökningar och behandlingar.

Pil Fosterdiagnostik läs mer här om
KUB, NUPP, NIPT, fostervattenprov
och moderkaksprov

 

Pil Bra att veta inför besöket

Pil Tvillinggraviditet

Pil Omhändertagande av fosteravvikelse