Sterilisering hos kvinnokliniken

Sterilisering av kvinnor sker på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och sterilisering av män sker på Läkarhuset i Uppsala eller på Lasarettet i Enköping.

Vad innebär sterilisering?
Sterilisering regleras i en särskild steriliseringslag. Har du fyllt 25 år och är svensk medborgare eller bosatt i Sverige har du rätt att bli steriliserad. Om du är 18–24 år kan du genom att ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd få tillstånd till sterilisering.  Du måste fylla i en blankett före steriliseringen att du känner till andra sätt att förhindra graviditet och förstår att sterilisering är ett definitivt ingrepp. De flesta ingrepp sker polikliniskt, dvs du kan åka hem några timmar efteråt.

Sterilisering av kvinnor
Sterilisering av kvinnor görs i lätt narkos och via slidan där äggledarna blockeras. Äggstockar och livmoder rörs inte. Ingen sjukskrivning behövs i de flesta fall och du kan återgå till arbetet efter någon eller några dagar. Sterilisering av kvinnor sker på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset.