Välkommen till obstetriska bedömningsmottagningen

Vi tar emot dig som kommit 22 veckor eller längre i din graviditet och behöver träffa barnmorska eller läkare på sjukhuset.

Anledning till att besöka oss kan vara tveksamhet kring om barnet ligger med huvudet eller stjärten före, ett blodtryck som behöver bedömas av läkare eller om vattnet har gått utan att värkarna börjat.

Det är förlossningsavdelningen eller barnmorskan i mödrahälsovården som förmedlar kontakten med oss.