Auroramottagningen

Auroramottagningen är en mottagning för dig och din partner som känner stor oro inför barnets födelse.

Vi arbetar för att du skall få en så lugn och trygg förlossning som möjligt, oavsett födelsesätt.

Här arbetar förlossningsbarnmorskor. Specialistläkare och sjukgymnaster är också knutna till vår verksamhet och vid behov samarbetar vi med mödrahälsovårdens psykologer.

Verksamheten består av individuella samtal med kvinnan, ofta tillsammans med partner. Samtalen är av utredande, pedagogisk och såväl medicinsk som psykosocialt stödjande karaktär.