Kvinnosjukvårdens mottagningar

Inom kvinnosjukvårdens mottagningar hittar du stor specialistkompetens samlat i samma hus. Här finns mottagningar för allmänna gynekologiska besvär, familjeplanering och specialistmottagningar för dig som är gravid. Vi är framstående inom endometrios, utredning och behandling av infertilitet och fosterdiagnostik. Välkommen till oss!

Pil Abortrådgivning

Pil Amningsmottagningen

Pil Auroramottagningen

Pil BB på väg och återbesöksmottagning

Pil Endometrioscentrum

Pil Familjeplanerings-
mottagningen

Pil Fostermedicinska mottagningen

Pil Gynekologmottagningen i Uppsala

Pil Gynekologisk operation

Pil Gynekologisk cancer

Pil Obstetriska bedömningsmottagning

Pil Reproduktionscentrum

Pil Sjukgymnastik

Pil Specialistmödravårds-
mottagningen

Pil Ungdomsmottagningen i Uppsala city

Pil Urogynekologiska mottagningen

Pil Vulvaenheten