Under förlossningen

Att föreställa sig hur det är att föda barn är svårt. Varje upplevelse är unik. Att skaffa sig kunskaper om vad som väntar och ta del av andras erfarenheter är ett bra sätt att förbereda sig inför förlossningen. Kunskap, trygghet och avslappning hjälper varje kvinna att hantera sin smärta på bästa sätt.

orange pil Förlossningens olika faser

orange pil Metoder att hantera förlossningssmärta

orange pil Kejsarsnitt

orange pil Förlossningsställningar

orange pil Att förebygga och minska bristningar