Är du gravid och vill delta i en studie?

Just nu pågår två studier hos oss. En gällande igångsättning av förlossning och en gällande stimulering av värkarbetet. Läs mer om dessa nedan.

SWEPI-studien- igångsättning av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42

Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor
Studiens syfte är att undersöka vilken tidpunkt för igångsättande av fölossning som är bäst för mor och barn vid en graviditet som varat mer än 41 graviditetsveckor. Studien kommer att undersöka barnens sjuklighet i anslutning till förlossning och nyföddhetsperiod. Även sjuklighet hos kvinnorna , förlossningssätt, kvinnornas upplevelse, barnens hälsa och utveckling upp till 4 års ålder samt hälsoekonomiska effekter kommer att undersökas. Du kommer lottas och förlossningen kommer sättas igång antingen i vecka 41+1-2 dagar eller i vecka 42+1 om förlossningen inte startar spontant innan dess. Det går inte påverka till vilken grupp du ska tillhöra.

Studien genomförs vid 15 olika förlossningskliniker i Sverige.

Du kan delta i denna studie om du:

 • Är 18 år eller äldre
 • Väntar ett barn som ligger med huvudet nedåt
 • Genomgått datering av graviditeten med ultraljud
 • Har hela fosterhinnor
 • Inte tidigare har genomgått kejsarsnitt
 • Inte tidigare har opererat myom som utgör kontraindikation för vaginal förlossning
 • Har inte föreliggande moderkaka
 • Har inte insulin- eller tablettbehandlad diabetes
 • Inte tidigare har deltagit i studien


När du har kommit till 40 fulla graviditetsveckor
Ring, skicka SMS eller e-posta Irina Sylve
barnmorska, studiekoordinator
Telefon 070-541 29 22
swepi.studien@gmail.com
Patientinformation och samtyckesblankett på olika språk hittar du under rubriken " Mer information om Swepi-studien".

Studieansvarig läkare är Maria Jonsson

 

Studie gällande stimulering av värkarbete under förlossningen

Vi söker förstagångsföderskor som vill delta i en klinisk prövning om stimulering av värkarbete under förlossning.

Vi vill undersöka om en intravenös behandling kan avhjälpa ett utdraget värkarbete eller värkarbetesstopp under förlossningen.

360 gravida kvinnor planeras delta, i fyra grupper om 90 i varje. Prövningen är en dos-undersökande studie. Tre grupper kommer att få behandling med aktiv substans i olika mängder tillsammans med oxytocin. En grupp kommer att behandlas med placebo tillsammans med oxytocin. Behandlingen sker om du under din förlossning upplever ett utdraget eller avstannat värkarbete. Åtta veckor efter förlossningen får du komma tillbaka på ett uppföljningsbesök och därefter följs du upp på telefon efter 6 månader.

Prövningen startade under oktober 2016 och avslutas i februari 2018.

Du är en lämplig deltagarkandidat för denna prövning om du:

 • väntar ditt första barn
 • väntar ett barn
 • är mellan 18 och 45 år
 • är vid god hälsa och har en normal graviditet

 

Denna prövning har godkänts av etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Prövningen sponsras av Dilafor AB.

Ansvarig läkare är Maria Jonsson, Akademiska sjukhuset.