Kvinnofridsenheten

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Akademiska sjukhusetKvinnofridsenheten, som är NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset, driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Hos oss träffar du kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. Vi har tidsbeställd mottagning vid ingång 18 måndag till fredag. Akuta besök tas emot under våra mottagningstider, som är 8.00-16.30.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Om du behöver någon att prata med kan du ringa Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du kan ringa dygnet runt, samtalet är gratis och du kan vara anonym. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Även närstående är välkomna att ringa. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen.
> Kvinnofridslinjens webbplats

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK
NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som arbetar med frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Föreståndare för NCK är Gun Heimer, överläkare och professor. Läs mer om utbildning, forskning och utveckling vid Nationellt centrum för kvinnofrid på NCK:s webbplats.
> Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

> NCK:s kunskapsbank