Tandvård

Hos barn med LKG-spalt förekommer ofta en avvikande utveckling av tänder och käke. I de lättaste formerna kan det röra sig om små variationer i överkäkständernas antal, läge och form.

Redan vid barnets första besök hos LKG-teamet undersöker käkortopeden barnet. Kontakten med den käkortopediska kliniken fortsätter sedan till vuxen ålder.

Käke med tandregleringDen tandreglering som krävs utförs oftast på hemortens tandregleringsklinik i nära samarbete med käkortopederna i LKG-teamet. Vid 5 års ålder kartläggs vilka tänder som finns med hjälp av röntgen. Vid 7 - 8 års ålder påbörjas viss tandreglering, då bettet justeras inför operation med bentransplantation till käkspalten. Därefter blir det i regel ett uppehåll tills fler permanenta tänder kommit fram (12 - 14 års ålder) då fortsatt tandreglering sker.

De flesta barn med spalt behöver genomgå tandreglering under uppväxten.

Fortsatt tandreglering

Kvaliteten av det transplanterade benet kan följas med röntgenundersökning. Angränsande tänder kan sedan bryta fram i det nya benet. När tandutvecklingen medger sker fortsatt tandreglering med hjälp av tandställning. Då flyttas tänderna i käken i rätt läge för att få ett bra bett och luckan efter spalten sluts.

Tandreglering fas 1 Tandreglering fas 2
Tandreglering fas 3 Normalt bett med jämn form

Tandregleringen flyttar tänderna i rätt läge till ett normalt bett med jämn form.

Munhygien

Det är viktigt att förebygga karies och inflammation i tandköttet. Tänder i käkspaltområdet uppvisar ibland emaljdefekter, vilka disponerar för kariesangrepp. God munhygien genom tandborstning och rätt kost är en förutsättning för framgångsrik behandling med tandreglering.

Ansiktsskelettets och käkarnas tillväxt

Vid de återkommande LKG-konferenserna följs överkäkens och underkäkens tillväxt från 5 års ålder och fram till 18 - 20 års ålder. Ansiktsskelettets tillväxt är då i regel avslutad. Under denna period kan ibland bett- och ansiktsprofil förändras så att enbart tandreglering inte är tillräckligt för att återställa normala förhållanden. Då sker en utredning av bettförhållandena och ansiktsskelettets tillväxt tillsammans med käkkirurg och plastikkirurg.

Genom käkkirurgisk operation kan käkarna flyttas till ett normalläge och en bra bettställning. Före och efter käkoperation har man fast sittande tandställning. Käkoperation utförs vanligen efter avslutad tillväxt men kan ibland utföras redan i tidiga tonår.