Olika typer av spalt

Spalterna kan indelas i tre huvudgrupper:

A. Främre spalter
- spalter som framifrån kan gå olika långt in i läpp och käke.

B. Genomgående spalter
– spalter som framifrån går igenom läpp, käke och gom som är helt kluvna.

C. Bakre spalter
– spalter som går olika långt in i mjuka och hårda gommen.

Dessutom förekommer ovanligare spalttyper och kombinationer av ovanstående huvudgrupper.

A. Främre spalt

Kan underindelas i:

  • Enbart läppspalt.
  • Läpp- och käkspalt


Läppspalt

En läppspalt delar läppen på ena eller båda sidor om medellinjen. Om spalten inte delar läppen helt utan lämnar ett stycke vävnad mellan mun och näsöppning talar man om en partiell läppspalt. Av okänd anledning är spalt vanligare på vänster sida av läppen. En läppspalt kan medföra felställningar i näsvinge, näsöppning och nästipp.

Läpp- och käkspalt

Vanligen sträcker sig spalten också in i käken. En total käkspalt innebär att tandlisten är helt delad och kan stå mer eller mindre isär. Även om tandlisten inte är helt kluven kommer tänderna i spaltområdet ofta att bryta fram i felaktiga lägen.

a)

Barn med enbart läppspalt

b)

Barn med läpp- och käkspalt


Främre spalt genom läpp och käke. Olika svårighetsgrad av läppspalt kan förekomma. a) Partiell läppspalt då endast en del av läpphöjden är kluven. b) När läppen är helt kluven når spalten ända upp i näsan.

B. Genomgående spalter

Kan underindelas i:

  • Enkelsidig läpp-, käk- och gomspalt
  • Dubbelsidig läpp-, käk- och gomspalt


Läpp-, käk- och gomspalt

Denna spalttyp går igenom både läpp, käke och gom med förbindelse till näsan och utgör 70 % av alla spalter.
Enkelsidig spalt: läppen och käken är delade på ena sidan av mittdelen.

a)

Barn med enkelsidig genomgående spalt vid ca 3 mån ålder

b)

Enkelsidig genomgående spalt vid ca 3 mån ålder

c)

Enkelsidig genomgående spalt vid ca 5 års ålder


En genomgående eller komplett spalt föreligger när både läpp, käke och gom är kluvna. a), b) Enkelsidig genomgående spalt vid ca 3 månaders ålder. c) Enkelsidig genomgående spalt vid ca 5 års ålder.

Dubbelsidig spalt: läppen och käken är delade på båda sidor om mittdelen.

a)

Dubbelsidig spalt vid 1 veckas ålder

b)

Dubbelsidig spalt vid ca 4 mån ålder


Vid dubbelsidig spalt är läppen delad på båda sidorna om medellinjen. Dubbelsidig spalt vid a) 1 veckas ålder och b) ca 4 månaders ålder.

c)

Dubbelsidig spalt vid 3 års ålder

d)

Dubbelsidig spalt vid 5 års ålder

Dubbelsidig spalt vid c) 3 års ålder och d) vid 5 års ålder.

C. Bakre spalt

Kan underindelas i:

  • Gomspalt
  • Submukös gomspalt

Gomspalt

Denna spalt ger en delning av gommen med förbindelse till näsan. Den engagerar ibland enbart mjuka gommen men kan även sträcka sig ända fram till området innanför framtänderna i hårda gommen.. Den vanliga gomspalten delar gommens alla lager. Diagnosen ställs vanligen direkt efter förlossningen.

Gomspalt

Gomspalt som når till området innanför framtänderna. Spalten delar gommens alla lager och i medellinjen syns undre kanten av nässkiljeväggen.

Submukös gomspalt

Ibland kan spalten vara täckt av en tunn slemhinna och är då svår att upptäcka under nyföddhetsperioden. Denna form kallas submukös gomspalt. Muskulaturen är då delad under slemhinnan och det brukar upptäckas först när barnet börjat tala och man hör att det läcker genom näsan. Submukösa spalter utgör 5-10% av alla gomspalter.