Matning och amning

Barnet har som alla andra barn sug- och sväljreflexer, men kan på grund av spalten ha svårare att på egen hand börja suga på vanligt sätt.

Att suga är lustfyllt för barnet, det utvecklar också munmotoriken för ätande och så småningom tal. Sugning minskar även eventuella besvär från öronen. Barnets tidiga sugande är grunden för munrörelsernas fortsatta utveckling

Amning

Barn med läpp- och käkspalt brukar gå bra att amma. Har barnet en gomspalt är det oftast svårt att amma då den öppna förbindelsen mellan mun- och näshåla gör det svårt, och ibland omöjligt, att suga. Barnet har svårt att få det undertryck i munhålan som är nödvändigt för att kunna suga. Det blir då svårt för barnet att få i sig tillräckliga mängder mat från bröstet.

Matning med nappflaska

Det är värdefullt att barnet även vid flaskmatning får modersmjölk under den första levnadstiden.
Nappflaskan bör vara mjuk, och då kan man trycka lätt på den i takt med barnets sugrörelser.
Nappen bör placeras så att den ligger över tungan, som barnet använder då det suger och sväljer.

Barn som matas med nappflaska

Barnet matas med en mjuk flaska med särskild napp. I halvsittande ställning underlättas matningen. På bilden har barnet även en gomplatta med inbyggt stöd för näsan. Se avsnitt om preoperativ behandling.

Matningsteknik

Den bästa ställningen för barnet vid matning är halvsittande med uppdragna ben, vilket stimulerar sugreflexen och underlättar för barnet att reglera mjölkflödet till svalget.

Ibland kommer mat upp i näsan vid matning. Detta är ofarligt och har sin naturliga förklaring.

Matningen tar i allmänhet tid i början innan man hittar de rätta rutinerna.

På BB-avdelningen kan barnsjuksköterskan och ofta barnklinikens logoped svara på frågor och ge råd om matning och hjälpa till med val av napp och särskild flaska. I samband med första besöket hos LKG-teamet träffar ni LKG-sjuksköterskan och barnsköterskorna och kan då få information om matning och kommande vård.