Behandlingsplan

Detta händer vid de olika åldrarna.

0-14 dagar  
Nyföddhetsbesök. Bedömning av teamet samt information och handledning till föräldrar. Ställningstagande till preoperativ behandling.
3 mån
Primär läpplastik
6-7 mån
Slutning mjuk gom, primär gomplastik
2 år
Slutning hård gom, restspalt
3 år
LKG-konferens
5 år
LKG-konferens
7-8 år
LKG-konferens
8-10 år
Bentransplantation till käkspalt
10 år
LKG-konferens
16 år
LKG-konferens
19 år
LKG-konferens


Här hittar du behandlingsplaner för olika typer av spalt.

Hänvisningspil Totala spalter. Spalt i läpp, käke och gom. Enkelsidig eller dubbelsidig

Hänvisningspil Läpp- och käkspalt. Spalt i läpp och främre del av käke, ingen gomspalt

Hänvisningspil Isolerad gomspalt