Läpp-, käk- och gomspalt

Välkommen till kraniofacialt centrum Läpp- käk- och gomspalt
Information om spaltmissbildningarInformation om spaltmissbildningar

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG-spalt) är en av de vanligaste missbildningarna och i Sverige föds det 150 - 200 barn per år med någon form av LKG-spalt. Spaltens omfattning kan variera från endast en liten spalt i läpp eller gomspene till dubbelsidig spalt genom läpp, käke och gom.

Spalternas orsak och uppkomst

Olika typer av spalt

Matning och amning

Hörsel och tal

Tandvård

Behandling och vårdprogramBehandling och vårdprogram

Behandlingen sker enligt ett vårdprogram som i stora drag är gemensamt för alla LKG-team i landet. Barnets ålder vid de olika operationerna är vald så att behandlingen ger bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Behandling inför operation

Så går operationen till

LKG konferens

Behandlingsplan

LKG-teamet i Uppsala-ÖrebroLKG-teamet i Uppsala-Örebro

LKG-teamet består av plastikkirurger, käkortopeder, foniatriker och logopeder med särskild inriktning på behandling avLkg team logotype barn med läpp-, käk- och gomspalt och andra kraniofaciala förändringar. Härigenom kan LKG-teamet ge en kvalificerad fullständig behandling.

Läs mer om LKG-teamet