Forskning och utveckling

Inom Kraniofacialt centrum bedrivs forskning och utveckling.

Flera forskargrupper driver projekt med det långsiktiga målet att bidra till utveckling och förbättring av behandlingen för kraniofaciala tillstånd.

Forskningsresultaten presenteras på vetenskapliga kongresser och publiceras i vetenskapliga tidsskrifter.

Forskargrupperna deltar i flera internationella samarbeten.